Subwencje na kursy menedżerskie


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Program Infrastrukturalny” do czwartego etapu zaakceptowano niżej wymienione granty:

 • wypracowanie internetowej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie mobilnej platformy zarządzania procesem organizacji i promocji wydarzeń, rejestracji uczestników i systemowej sprzedaży e-biletów – treningi z delegowania
 • Treningi Z Budowania Zaangażowania – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie platformy cyfrowej MEBLARZEPL – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu samochodowych gier on-line – treningi pracownicze
 • stworzenie serwisu automatycznego monitorowania procesów informatycznych – warsztaty z kreatywności
 • wypracowanie, uruchomienie i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle programów w postaci e-usług – szkolenia zamkniete
 • wzrost międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej – treningi z zarządzania czasem
 • zoptymalizowane modely sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – szkolenia sprzedażowe
 • „modernizacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – warsztaty zamkniete
 • Badania i wdrożenie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – treningi z przywództwa
 • Bioprocedura molekularna dla zdrowia – szkolenia negocjacyjne
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – warsztaty firmowe
 • Budowa serwisu społecznościowego usług interaktywnych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu – treningi ze stresu
 • domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród – szkolenia biznesowe
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie nowoczesnej metodyki do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – szkolenia biznesowe
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – treningi firmowe
 • Tags : , ,