Symulacje edukacyjne – wytyczne do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Integracyjne proponuje się nizej wymienione tezy do pracy dyplomowej:

  • symulacja słownikowa : „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na danych źródłowych z II cz. Dziadów)” i „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina”
  • symulacja zespołowa – „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego” oraz „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • zabawa komunikacyjna : „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa” oraz Słownikowe Gry Menedżerskie oraz „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”
  • symulacja zespołowa : „Wiatry lokalne na Ziemi” oraz „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość”
  • symulacja kreatywna : „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • gra słownikowa – „Rodzina i małżeństwo w Islamie” oraz „Wizerunek Gaorga’a W. Busha w polityce zagranicznej na łamach tygodnika Polityka”
  • zabawa słownikowa – „Herkules – starożytność a popkultura” oraz „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego”
  • symulacja menedżerska – „Eta – od manifestu intelektualistów po dzialalność terrorystyczną” i „Pojęcie sprawiedliwości”
  • zabawa językowa – „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej” oraz „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku”
  • Tags : , ,