Granty Europejskie na warsztaty dla firm


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Program Regionalny” do następnego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • zbudowanie cyfrowej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami naukowymi – szkolenia z delegowania
 • Treningi Handlowe – warsztaty z delegowania
 • wypracowanie panoramicznego serwisu turystycznego dla Wrocławia i Dolnego Śląska – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie portalu internetowego JamasMed jako wdrożenie nowoczesnego narzędzia na rynku usług medycznych – treningi handlowe
 • zbudowanie serwisu internetowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie procesów wynagrodzeń pracowniczych – warsztaty z zarządzania projektem
 • stworzenie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT – warsztaty ze stresu
 • wzrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i uruchomienie na rynek produktu Open Connect – treningi z zarządzania czasem
 • wzmocnienie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych – warsztaty biznesowe
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – treningi z komunikacji
 • optymalizacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B klasy ERP – treningi miekkie
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia systemów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – warsztaty z kreatywności
 • Budowa i promocja nowoczesnego portalu multimedialnego z pełnym zarządzaniem przez użytkowników – szkolenia z przywództwa
 • Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi – warsztaty negocjacyjne
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – treningi ze stresu
 • ECO-Mobilność – treningi z zarządzania projektem
 • eGabinety – platforma bezobsługowej rejestracji i komunikacji z gabinetami lekarskimi/lekarzami oraz zarządzania harmonogramem wizyt pacjentów – treningi z zarządzania projektem
 • Tags : , ,