Gry edukacyjne – wytyczne do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne zezwala się na następujące tezy do zaliczenia:

  • symulacja lingwistyczna – „Hip hop jako komunikacja subkulturowa” i „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • zabawa edukacyjna : „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego” oraz „Al.-Kaida terroryzm globalny”
  • symulacja menedżerska : „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na danych źródłowych z twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” i Gry Symulacyjne i „Komunikacja w związku partnerskim”
  • zabawa słownikowa : „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu” oraz „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989”
  • symulacja językowa – „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej” i „Język Shreka”
  • symulacja strategiczna – „Grzeczność i agresja w miejscu pracy” oraz „Projekt wycieczki do Islandii”
  • zabawa edukacyjna – „Tragizm ludzkiej egzystencji w dostępnych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” oraz „Zjawisko janczerstwa na modelu Mehmecka Sokdovicia”
  • symulacja menedżerska : „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” i „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”
  • zabawa edukacyjna – „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich” i „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania”
  • Tags : , ,