Informacja – test – Kurs Coachów

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Instruktorów Zarządzania:

Obowiązkiem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla niej kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia musi koniecznie zostać blog seminaryjny szkolenia z radzenia sobie ze stresem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
 • System motywacyjny w kulturze
 • Efektywny pracownik to efektywna organizacja – trening technik zarządzania sobą w czasie
 • Zarządzanie dla zwiększenia produktywności – treningi dla brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników niższego szczebla oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE OPIEKI SPOŁECZNEJ BANK OTWARTYCH SERC
 • FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY W LECZENIU NA BIAŁACZKĘ IMIENIA AGNIESZKI KASPRZAK
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE P.N. „DZIECKO MIŁOŚCI”
 • KLUB SPORTOWY „SPRINT”
 • REKORD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
 • FUNDACJA „RODZINA PRZYMIERZA”
 • FUNDACJA EREMU KAMEDUŁÓW IMIENIA MARSZAŁKA KORONNEGO MIKOŁAJA WOLSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
 • ALBA JULIA – STOWARZYSZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ RECKLINGHAUSENA I INNYMI SCHORZENIAMI Z GRUPY FAKOMATOZ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DZIAŁAJĄCY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KALWARII SYBIRAKÓW
 • „FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO”
 • FUNDACJA DZIECIOM „POMAGAJ”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • „EDUKACYJNA SZANSA DLA WSZYSTKICH”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI REGIONU GMINY TELATYN
 • Tags : , , , ,