Symulacje integracyjne – wytyczne do zaliczenia


Ogłaszamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne polecamy nizej wymienione opracowania do zaliczenia:

  • gra kreatywna – „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na modelu kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach” i „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat”
  • gra kreatywna – „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu” oraz „W syberyjskim piekle studium człowieka”
  • symulacja kreatywna : „Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego na łamach prasy wielkopolskiej” i Nowe Gry Szkoleniowe i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • symulacja menedżerska – „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej” oraz „Pokrywa śnieżna w Polsce”
  • zabawa językowa : „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie” oraz „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na przykładzie gminy Łubowa”
  • symulacja menedżerska : „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie” oraz „Kreowanie wizerunku w polityce na przykladzie Andrzeja Lepera”
  • zabawa menedżerska – „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków” oraz „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • gra lingwistyczna – „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” oraz „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • symulacja strategiczna : „Globalizacja współczesnego świata” oraz „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • Tags : , ,