Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres wynagrodzenie. Do określonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a potem ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i szkolenia związane z ta tematyką.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie efektem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną groźniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.