Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością sytuacja tego typu jest widoczna w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Tego typu sytuacja będzie korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla całości gospodarki, jaką może rozruszać wzrost pensji. Poza tym coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku liczba ludzi bez pracy osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo wykorzystywania wielkiej liczby maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.