Gry edukacyjne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Informujemy że na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe dopuszcza się następujące tematy do egzaminu:

  • zabawa komunikacyjna – „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny” oraz „Obraz kobiety i mężczyzny w świecie przedstawionym w ocenianych opowiadaniach Marka Hłaski”
  • gra zespołowa : „Detekcja wybranych zjawisk w modzie XIX w. i XX wieku w Polsce” oraz „Studencka etykieta językowa”
  • gra zespołowa – „Cyganie w Polsce. Problematyka historyczno – kulturowa a współczesność” i Interpersonalne Symulacje oraz „Problem naruszeń w internecie”
  • gra zespołowa : „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego” i „Wpływ sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie na funkcjonowanie turystyki w tym kraju”
  • gra kreatywna : „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Filmowe wyobrażenie na temat końca świata”
  • gra strategiczna : „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe” oraz „Obserwacja serwisów sportowych w WWW i ich wpływ na architekturę informacji w sieci”
  • gra zespołowa : „Energia słoneczna” i „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku”
  • gra decyzyjna : „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” oraz „Facebook jako narzędzie marketingu społecznościowego firm”
  • symulacja menedżerska – „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia” oraz „Współczesny terroryzm”
  • Tags : , ,