Gry menedżerskie – tezy do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Umiejętnościowe dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście problemy do zaliczenia:

  • zabawa słownikowa : „Kobieta w poszukiwaniu tożsamości na podstawie powieści Gustawa Flauberta „Pani Bovary”” oraz „Czarodziejki i czarownice w wybranych opisach doby starożytności i średniowiecza”
  • gra kreatywna : „Spojrzenie Europejek na Afrykę” oraz „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji”
  • symulacja menedżerska – „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” i Psychodramatyczne Symulacje oraz „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków”
  • gra lingwistyczna – „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza” i „Czarodziejki i czarownice w ocenianych opisach doby starożytności i średniowiecza”
  • zabawa komunikacyjna : „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” oraz „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku”
  • symulacja słownikowa – „Śląski regionalizm w przekazie medialnym” i „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na przykładzie pierwszych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).”
  • gra strategiczna – „Współpraca samorządu lokalnego z miastami partnerskimi na przykladzie miasta Gniezna w latach 2006-2012” i „Rasizm jako przejaw wykluczenia”
  • zabawa edukacyjna – „Publiczna dyskusja o uzależnieniach alkoholowych oraz o ich wpływie na życie rodzin i społeczeństwa” oraz „Między wampirzycą a muzą – kreacje kobiece w romantyźmie krajów zachodnich”
  • gra menedżerska : „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji” i „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy”
  • Tags : , ,