Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr UKP/23 4 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja podczas seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Konferencje w Mikołajkach
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja przypraw
 • Produkcja cementu
 • Produkcja materaców
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wrocławski oraz wrzesiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Ogólnopolska Spółdzielnia Socjalna „EURO-POL”, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., LURGI BIPRONAFT S.A., GUBAD Wzornictwo, Produkcja, Handel sp. z o.o., UPC Polska Sp. z o.o. , Klub Odbiorców TV SAT Karolew 3 , Anna Rymkiewicz PHU Koala, Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Adamek, Grandvit Jerzy Cichy, Optidata , Profarb I , TravelPass Sp z o.o., Centrum Klima , TOP-MEDICAL Sp. z o.o., All Spice Marzenna Niegodzisz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.