Środki Unijne na treningi menedżerskie


Potwierdzamy że w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Fundusz Pomocowy” do drugiego etapu zaakceptowano niżej wymienione granty:

 • wypracowanie elektronicznej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – treningi z przywództwa
 • – szkolenia sprzedażowe
 • SzkoleniaZ Zarządzania Czasem w Katowicach – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie portalu personalnej genomiki MójGenotyp – serwisu spersonalizowanej informacji o predyspozycjach genetycznych i genealogii – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – warsztaty menedżerskie
 • zbudowanie wirtualnego biura systemowego Archicomp – treningi firmowe
 • wzrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE eksportu-ETAP I – warsztaty z komunikacji
 • zwiększenie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – szkolenia sprzedażowe
 • Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł multimedialnych – treningi zamkniete
 • weryfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – POLMAN – odbiorcy – treningi handlowe
 • Bezpieczne uprawy – cyfrowe e-usługi ubezpieczeń i wniosków o płatności dla rolników – warsztaty miekkie
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw – szkolenia miekkie
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – szkolenia handlowe
 • Dofinansowanie koncepcji intensyfikacji i importu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – szkolenia handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia sprzedażowe
 • Ekspansja importowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – szkolenia interpersonalne
 • Tags : , ,