Ćwiczenia kreatywne – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na programie Trening Kreatywny i Symulacje Integracyjne zezwala się na poniższe publikacje do zaliczenia:

  • zabawa lingwistyczna – „Internet w obserwowanych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku” oraz „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
  • zabawa biznesowa : „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” oraz „Przemoc w filmie”
  • zabawa słownikowa : „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic” oraz Gry Menedżerskie oraz „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo”
  • zabawa biznesowa : „Filmowy wizerunek postaci Jamesa Bonda” oraz „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju”
  • symulacja lingwistyczna : „RRL w autobiografiach” i „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni”
  • symulacja menedżerska : „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ” oraz „Walory krajoznawcze stanu Bolivar (Wenezuela)”
  • zabawa zespołowa – „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” i „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych”
  • zabawa lingwistyczna : „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” oraz „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski”
  • zabawa menedżerska – „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych” oraz „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza”
  • Tags : , ,