Informacja – egzamin – Szkolenie Trenerskie

Informacja – egzamin – Kurs CoachówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Interpersonalnych:

Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Obowiazkowym zadaniem jest moduł zamknięte szkolenie ze stylów przywództwa

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • budowanie skutecznego przekazu w wybranych rodzajach komunikowania w organizacji
 • Trening motywacyjny
 • Techniki zarządzania emocjami i rozwijania inteligencji emocjonalnej
 • Pamięć doskonała – techniki efektywnej nauki i zapamiętywania


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU
 • STOWARZYSZENIE „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM I PAMIĄTEK PRZESZŁOŚCI
 • CHRZEŚCIJAŃSKI RUCH SPOŁECZNY „DOBRO WSPÓLNE”
 • LUBUSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB BEZ KRTANI „RUKTUS”
 • FUNDACJA „RODZINA PRZYMIERZA”
 • „FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ”
 • BESKIDZKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE „BTN”
 • FUNDACJA „PEDAGOGIUM”
 • FUNDACJA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
 • FUNDACJA „POMOC DLA OLI”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSEIO W PRZEMYŚLU
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • FUNDACJA VEOLIA WODA
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE OSIEMNASTKI”
 • Tags : , , , ,