Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr BFA/28 1 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Ocena efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Treningi w Katowicach
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: opoczyński oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” S.A. , Jard Serwis Montaż Samochodowych Instalacji Gazowych (warsztat przeniesiony z ul. Ceglanej), SEYKOPol, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim , MULTIMEDIA Ziemi Łódzkiej Sp. z o.o. , APP Sp. z o.o., ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, INFINITY SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ KRZYWIAK, DAWID NAMYŚLAK, MIPD – M.Grzelak- SPÓŁKA JAWNA, TeamArt sp. z o.o., Twinteq , Górski Ogród Paweł Poniewierski , NOVO SoftNet Sp. z o.o., P.H.U. „E.T” Ewa Tomczykowska

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.