Eventy integracyjne – Podstawowy Program


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów w tym miejscu składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Honorowej za zaangażowanie na pomoc – podpisano: Edward Walczak, Dionizy Chachulski, Natalian Kmiecik i Hubert Czernecki

 • „W labiryncie Orientu. Jak go zrozumieć?” – w ramach cyklu REORIENTACJE, odcinek z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejski Warsztat Trenerów Ds. Rozwoju Wyjazdy Integracyjne Warszawa
 • XVI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowo-produkcyjna z udziałem gości zagranicznych z cyklu : ZAGADNIENIA EDUKACYJNE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH
 • #NETmisja2: Ciemna Strona Sieci
 • Szaleństwo w kulturze
 • Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie – literatura, etnografia, infrastruktura
 • Europejskie procesy modernizacyjne. Sznase a także wyzwania.
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building – Zbrodnia i Pożądanie. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej a także gospodarczej
 • 52 Naukowa Konferencja Pszczelarska
 • Spotkanie „Mass media i komunikacja: budowanie narodowego dialogu. Dialog w Słowacji ” w wąsko rozumianych dziedzinach projektu EAGLE
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne: VII Lubelskie Sympozjum Roczne na temat rzymskiego prawa karnego pt. „Prawo karne a także polityka w prawie rzymskim”
 • I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje jak również dopełnienia
 • Historia ożywiona -historyczne, formalne jak również techniczne aspekty rekonstrukcji historycznej.
  Tags : ,