Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr BEF/38 9 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Menedżerskie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sępoleński oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: „JURAND” Browary Warmińsko-Mazurskie Sp. z o.o., Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A., ICCG”” International Cars Center Group, P.H.U. Dental-Med Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, POLTELKAB Sp. z o.o. , SATEL Serwis i Instalacje Audio-Video-TV SAT Tadeusz Gromak, Apeiron Synthesis Sp. z o.o., CHI-KA Anna i Grzegorz Karp Spółka Jawna, Kongskilde Polska Sp. z o.o., LAMINEX , Software Mind S.A., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Aryton Sp. z o.o., Hand-Prod Sp. z o.o., Prywatny Zakład Handlowo-Transportowy „DAR-TRANS” Dariusz Sobota

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.