Symulacje szkoleniowe – tematy do egzaminu


Potwierdzamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Eksperymentalne rekomenduje się następujące zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja biznesowa : „Jak media oddziaływują na rozwój agresji u młodzieży” oraz „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe”
  • symulacja menedżerska – „Kara śmierci odwieczny-problem moralny przedstawiony w różnych ujęciach, opiniach i sposobach nauczania” oraz „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany”
  • gra edukacyjna : „Edukacja wielokulturowa w przedszkolu. Przykład Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Gnieźnie” i Gry Decyzyjne i „Recepcja antyku na studium przypadku komiksów Asteriks i Obeliks”
  • gra lingwistyczna : „Globalne problemy Afryki. Medioznawcze badanie zjawiska.” oraz „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ”
  • gra lingwistyczna : „Walory turystyczne i kulturowe Gniezna” i „Globalizacja współczesnego świata”
  • gra zespołowa : „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web” oraz „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.”
  • gra językowa : „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” oraz „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej”
  • zabawa zespołowa – „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region” oraz „Komunikacja w rodzinie między matką a córką”
  • gra edukacyjna – „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych” oraz „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • Tags : , ,