Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm


Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Program Społeczny” do ostatecznego etapu przechodzą następujące aplikacje:

 • wypracowanie internetowej platformy do systemowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty z asertywności
 • stworzenie elektronicznej usługi treningu umysłu i dynamizacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – treningi interpersonalne
 • Szkolenia Dla Szefów – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie platformy rozrywkowej w oparciu o e-usługi (z płatnością internetową, lub SMS), w postaci gry elektronicznej docelowo dla kilkudziesięciu tysięcy użytkowników – treningi z komunikacji
 • zbudowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie serwisu internetowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – warsztaty miekkie
 • zbudowanie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT – szkolenia handlowe
 • wzrost eksportu w ZMM MAXPOL – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi firmowe
 • audiomat-zdalne centrum branży dźwiękowej – szkolenia z konfliktów
 • Badania i zaimplementowanie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – treningi biznesowe
 • Bioprocedura w służbie środowiska – szkolenia sprzedażowe
 • BITeopl “serwis kojarzący zarejestrowanych Użytkowników w celu wymiany handlowej plików elektronicznych pomiędzy nimi – warsztaty z przywództwa
 • Budowa przez wyspecjalizowaną firmę koncepcji intensyfikacji eksportu, wyznaczającego ścieżkę podboju rynków zagranicznych oraz możliwość zwiększenia sprzedaży eksportowej przez Aplisens SA – warsztaty z kreatywności
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – szkolenia z przywództwa
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – szkolenia z delegowania
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych-II etap – treningi HR
 • Tags : , ,