Ćwiczenia edukacyjne – wytyczne do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Szkoleniowe akceptuje się prezentowane na niniejszej liście tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja edukacyjna – „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej” i „Kobieta w Policji przypadek czy wybór?”
  • gra strategiczna – „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej” oraz „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”
  • zabawa językowa – „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem” i Naukowe Symulacje Menedżerskie oraz „Prawosławie w Polsce”
  • zabawa edukacyjna – „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza” i „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek”
  • gra językowa : „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej” i „Człowiek wobec śmierci. Obserwacja kulturowa na modelu dostępnych religii świata”
  • symulacja strategiczna : „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Prasa kobieca w okresie przemian politycznych w latach 1982-2000. Detekcja porównawcza”
  • symulacja lingwistyczna – „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” oraz „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”
  • symulacja słownikowa – „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” i „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej”
  • zabawa menedżerska – „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej” oraz „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku”
  • Tags : , ,