Ćwiczenia menedżerskie – wytyczne do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne proponuje się nizej wymienione tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej” i „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku”
  • symulacja edukacyjna : „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej” i „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • gra edukacyjna – „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013”
  • gra językowa – „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy” i „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na przykładzie kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach”
  • gra decyzyjna – „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” oraz „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem”
  • zabawa decyzyjna – „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania” i „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu”
  • zabawa strategiczna – „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego” i „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku”
  • zabawa strategiczna : „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010” i „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów”
  • symulacja językowa : „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” i „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie twórców romantycznych”
  • Tags : , ,