Oceny – firmy szkoleniowe z efektywności osobistej – Ośrodek Treningu

Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu projektów w ramach dotacji Hiszpańskiego Grantu Innowacyjnego:

  • B9/M/ŁÓDZKIE-, Innowacyjne leczenie nieoperacyjne przodozgryzu u osob w wieku – lat poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki ortodontycznej d, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-PORADNIA ORTODONTYCZNO-STOMATOLOGICZNA S.C. MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA, ANETA KARSKA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na symulacje szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • D3/E/PODLASKIE-, Honeycomb – wielopoziomowe usprawnienie innowacji nieznanej i niestosowanej dotychczas, NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie IBD Business School
  • 6/W/LUBUSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej e-usługi Inteligentny Menedżer Restauracji w firmie oraz innowacji nie technologicznych., PRO-IT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na gry team building. Rekomendowany trener HR: Jacek Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Training Partners
  • CF8/K/LUBUSKIE-, wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy, DELTA Zbigniew Różycki, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • C4/W/POMORSKIE-, Innowacyjny rozwój Spółki METAL-SYSTEM Sp. z o.o. w Myszkowie w oparciu o zakup innowacyjnych maszyn, ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH METAL-SYSTEM SA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • A7/N/PODLASKIE-, Rozwój Spółki poprzez zakup i kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii diagnostycznej i szkoleniowej z zastosowaniem ultrasonografii w diagnostyce obrazowej., MEDICA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji ODiTK
  • BA2/U/MAZOWIECKIE-, Uruchomienie stacji demontażu pojazdów z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE „KUPIEC” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji przyznano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Profess