Symulacje integracyjne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne zalecamy poniższe książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa kreatywna : „Opiniotwórcza rola mediów katolickich w Polsce na wiarę i poglądy ich odbiorców” i „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • gra komunikacyjna – „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani” oraz „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii”
  • gra biznesowa – „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)” oraz Symulacje oraz „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”
  • symulacja słownikowa – „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze” i „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • gra komunikacyjna – „Historia i filmowa legenda „Titanica”” oraz „Okultyzm w dostępnych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe”
  • zabawa językowa : „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny”” i „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”
  • gra lingwistyczna – „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny” i „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol”
  • symulacja edukacyjna – „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej” i „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)”
  • gra słownikowa – „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” i „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży”
  • Tags : , ,