Powiadomienie – test – Kurs Coachów

Zawiadomienie – test – Szkolenie TrenerskieNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Trenerów Wewnętrznych:

Rolą trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla niej kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Wiodącym projektem winien być moduł interpersonalne szkolenie dla team liderów

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki sprzedaży: skuteczny handlowiec
 • Kluczowe umiejętności współczesnej asystentki- sekretarki
 • Czego ludzie się boją?
 • Fundreising i budowanie relacji ze sponsorami


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA „MUZYKA CERKIEWNA”
 • WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
 • STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE „ROCHY” W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ŚWIATŁO NADZIEI”
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA I EWANGELIZACJI „SERCE ZA SERCE”
 • SKÓRZECKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
 • KLUB ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW 9 CHEŁMIŃSKIEGO PUŁKU PONTONOWEGO IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA
 • FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
 • FUNDACJA RÓWNYCH SZANS
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W DĘBICY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO „KUROPATWA”
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • ZWIĄZEK SYBIRAKÓW KOŁO PRAGA-POŁUDNIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA „Z POTRZEBY SERCA”
 • Tags : , , , ,