Warsztaty integracyjne – nagrodzeni abiturienci

Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając dziękujemy (a ponadto wysyłamy opisane poniżej upominki) za czas poświęcony na rozwiązanie testu badawczego, który przygotowali nasi moderatorzy Tomasz Cogiel, Roman Górka, Krzysztof Wojciechowski i Teodor Jurczyk w czasie treningu Bieszczadzkie Tkackie Konferencje Team Building

  • Jakub Blach, Instruktor terapii uzależnień , Zielonka, otrzymuje kupon na kurs dofinansowany „otwartość interpersonalna lidera zmiany – inspirujące warsztaty praktyczne” lub imprezę i zabawę team building a ponadto wydawnictwo „Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków”
  • Dawid Niemiec, Radca prawny, Zwierzyn, wygrywa bilet na trening „kierowanie zmianą ” lub imprezę i zabawę team building a ponadto publikację „Ekonometria 3(37)”
  • Bonifacy Sygietyński, Socjolog, Brzostek, zdobywa wejściówkę na warsztat otwarty „zarządzanie produkcją – lean manufacturing” lub event motywacyjny a także książkę „Biznes w internecie”
  • Emil Szydłowieccy, Foniatra, Kowale Oleckie, otrzymuje kupon na panel dyskusyjny „kierowanie stresem i konfliktem w organizacji” lub spotkanie firmowe a ponadto książkę „Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce”
  • Oliwier Różewicz, Broker edukacyjny, Marcinowice, zapraszamy gratisowo na szkolenie „ Czas pracy w różnych systemach czasu pracy” lub szkolenie integracyjne a także wydawnictwo „Prace Instytutu Elektronowoczesne mechanizmy, zeszyt 260”
  • Waldemar Pankau, Dyrygent, Orneta, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Prowadzenie efektywnych spotkań zespołu” lub zabawę i grę integracyjną a ponadto książkę „Neognoza polska”
  • Adolf Halicki, Konduktor, Złotoryja, przyznajemy rabat na kurs „kierowanie czasem dla sprzedawców ” lub trening z pracy zespołowej a także książkę „Kompendium ortopedii”
  • Tags : ,