Ćwiczenia edukacyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe zezwala się na nizej wymienione problemy do egzaminu:

  • gra edukacyjna – „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie dostępnych utworów literackich” oraz „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich”
  • symulacja menedżerska : „Kontrola reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych” i „Przestępczość komputerowa w Polsce”
  • gra decyzyjna : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” i Symulacje Menedżerskie oraz „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku”
  • symulacja strategiczna – „Rozumienie pojęcia mobbing” i „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na studium przypadku filmu”
  • gra komunikacyjna – „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na danych źródłowych z obserwowanych jednoaktówek Augusta Strindberga)” i „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski”
  • symulacja edukacyjna : „Życie kulturalne pierwszych Słowian na Półwyspie Bałkańskim” i „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • gra biznesowa – „Wiadomości radiowe” oraz „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych”
  • zabawa językowa – „Kontrola wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego” i „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej”
  • gra menedżerska : „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży” i „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood”
  • Tags : , ,