Aktualności – zadania końcowe – Kurs Coachów

Powiadomienie – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia winien być blog seminaryjny szkolenie z innowacyjności I kreatywności

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • sekretarka doskonała
 • Efektywne zarządzanie czasem własnym z elementami asertywności
 • Lwica biznesu – budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • Asertywność menedżera


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „INTEGRITAS” RODZINA – SZKOŁA – ŚRODOWISKO
 • STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB „AMAZONKA”
 • KLUB SPORTOWY QUICK MIX „STRZELINIANKA”
 • OTWARTA RZECZPOSPOLITA – STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII
 • ODNOWA WSI
 • KLUB SPORTOWY LKS „PŁOMIEŃ” CHLEBOWO
 • FUNDACJA SZPITALA ŚW. JANA
 • FUNDACJA HARMONIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY OSTROMECKO
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZTOKACH
 • MISJA CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA O PROFILU SOCJALNO-BYTOWYM POŻYTKU PUBLICZNEGO PN. „W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA”
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • BENE FACTUM
 • EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL
 • Tags : , , , ,