Środki Unijne na szkolenia dla firm


Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Strukturalny” do drugiego etapu dostały się następujące granty:

 • zbudowanie zdalnej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – szkolenia handlowe
 • zbudowanie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – treningi z asertywności
 • Szkolenia Z Publicznego Przemawiania – treningi z przywództwa
 • stworzenie platformy zdalnej – aukcje wierzytelnościami – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie portalu społecznościowego zrzeszającego osoby promujące krajobrazy i dobra kulturowe Karkonoszy i okolic Jeleniej Góry – warsztaty z kreatywności
 • stworzenie serwisu zdalnego do automatycznego rozstrzygania przetargów Przetarg – treningi ze stresu
 • stworzenie specjalistycznego portalu enBook – bazy wiedzy o energetyce i energii odnawialnej – treningi firmowe
 • przyrost konkurencyjności oraz zoptymalizowanie efektywności współpracujących przedsiębiorstw poprzez wdrożenie procesu B2B – CRM Nieruchomości – treningi z przywództwa
 • zoptymalizowanie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – treningi z zarządzania projektem
 • Automatyczna koncepcja CRM oparta na aplikacji CRM interdyscyplinarnej z bazą zasobów do celów marketingowych – szkolenia firmowe
 • B2B nową ścieżką rozwoju dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – warsztaty HR
 • Badania nad redukcją masy amortyzatorów samochodowych wraz z uruchomieniem – 3430 (PKWiU 2004) – szkolenia z kreatywności
 • Biuroportpl nowoczesna e-usługa umożliwiająca zautomatyzowane prowadzenie e-sekretariatu – treningi biznesowe
 • Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi programu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych – warsztaty z konfliktów
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – treningi ze stresu
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych – warsztaty handlowe
 • interaktywna struktura do Agregacji Kontentu Mobilnego B2B usprawniająca procesy biznesowe – szkolenia z delegowania
 • Tags : , ,