Gry integracyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne rekomendujemy poniższe publikacje do egzaminu:

  • zabawa edukacyjna – „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu” i „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców”
  • zabawa strategiczna : „Kultura masowa i środki jej przekazu ” oraz „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • zabawa językowa : „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku” i Symulacje Szkoleniowe Napisane Dla Pracowników oraz „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • symulacja zespołowa : „Ochrona praw dziecka ” i „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.”
  • symulacja menedżerska : „Stereotyp kobiety w czasopismach poradnikowych” oraz „Metody propocji turystycznej regionu na przykładzie Roztocza Środkowego”
  • symulacja słownikowa : „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej” i „Rozumienie pojęcia mobbing”
  • zabawa menedżerska : „Słownictwo handlowe ” i „Rap – dialog z rzeczywistością”
  • zabawa lingwistyczna – „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców” i „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a”
  • gra słownikowa – „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego” oraz „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • Tags : , ,