Zwycieskie kursy

 • e-Rejestracja
 • Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanoprocedury
 • Grupa preparatów z tacalcitolem jako substancją aktywną PKWiU – 244213-6000 – szkolenia firmowe
 • Informatyczny proces wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górniczymi – szkolenia firmowe i otwarte szkolenia z delegowania
 • modernizacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych – szkolenia z obslugi klienta
 • Zamknięte Kursy Kierownicze – szkolenia firmowe i wirtualne szkolenia z komunikacji
 • Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego, elektroenergetyki i informatyki źródłem innowacji procesu informatycznego dla dystrybutorów energii Kod PKWiU: 6201110 według PKWiU 2008
 • elektroniczna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi negocjacyjne
 • Katalog on-line – nowa innowacyjna e-usługa na polskim rynku – warsztaty z komunikacji
 • Konfigurator iHome –
 • Metalpediapl Portal o elementach złącznych i ich dostawcach, z inteligentną wyszukiwarką i pośrednikiem sprzedaży – szkolenia z zarządzania czasem
 • Nabycie usług doradczych w zakresie kompleksowego przygotowania planu rozwoju eksportu
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z zarządzania czasem
 • Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej – warsztaty firmowe
 • Od innowacji do przywództwa technologicznego w branży – szkolenia handlowe
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami cyfrowymi
 • Pętla Żuławska – unowocześnienie turystyki wodnej Etap I – treningi sprzedażowe
 • wysokojakościowego – szkolenia handlowe
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Produkcja opakowań kartonowych jednostkowych z zastosowaniem materiałów polimerowych jako warstw barierowych biodegradowalnych charakteryzujacych się zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej, wody i tłuszczu w oparciu o nowoczesny proces produkcji – treningi z delegowania
 • Przeprowadzenie badań nad nowym produktem – wielomodułowym terminalem radiokomunikacyjnym GSM-R/GSM/VHF – szkolenia HR
 • Rozpoczęcie importu usług i produktów poligraficznych przez firmę Print Care Sp z oo
 • rozwój eksportu firmy Net-Art Paweł Rymarczyk na podstawie koncepcji ekspansji importu – treningi z zarządzania czasem
 • skok technologiczny działalności eksportowej BIOCORP Polska sp z oo poprzez wykorzystanie branżowych kanałów dystrybucyjnych w krajach Nowej Unii i Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji
 • skok technologiczny działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – warsztaty z delegowania
 • wzmocnienie strategii działania działalności spółki z oo OUTPUT42 na rynkach zagranicznych
 • wzmocnienie strategii działania firmy SEKWENCJA poprzez sporządzenie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia HR
 • unowocześnienie Potencjału Informatycznego NIZP-PZH
 • Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania – treningi z asertywności
 • TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej
 • TOPSPOTpl – zdalna platforma ofertowa dla firm z e-usługami DISPLAY i SEARCH – treningi z obslugi klienta
 • Uruchomienie produkcji wodomierza z przelicznikiem mikroprocesorowym o skośnych łopatkach kierownicy wlotowej – treningi z konfliktów
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt: „Sposób wykrywania obecności badanej substancji” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A Gamian,
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego planu rozwoju eksportu – szkolenia interpersonalne
 • wsparcie na przygotowanie koncepcji intensyfikacji importu dla firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp J – szkolenia z konfliktów
 • wsparcie procesów zarządzania Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) poprzez finansowanie kosztów realizacji 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – warsztaty miekkie
 • Wytworzenie oraz zaoferowanie na rynku portalu pozwalającego na zautomatyzowane porównywanie systemów szkół wyższych Jakie Studia – warsztaty biznesowe
 • nabycie i wdrożenie nowoczesnych procedury produkcji rozpuszczalników
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi ze stresu
 • Zintegrowana, ekologiczna procedura energooszczędnego przerobu drewna poprzez wypracowanie nowego zakładu produkcyjnego w Biłgoraju – warsztaty ze stresu}
 • Tags : , ,