Symulacje menedżerskie – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się nizej wymienione publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja biznesowa : „Analiza serwisów sportowych w WWW i ich wpływ na architekturę informacji w sieci” i „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii”
  • symulacja kreatywna : „Między prozą codziennego życia a uniesieniami romantycznej miłości – Emma Bovary w utworach Gustawa Flauberta” oraz „Prawa kobiet w państwach Unii Europejskiej na przykładzie Polski, Francji i Wielkiej Brytanii ”
  • gra językowa – „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku” oraz Licencjonowane Gry Szkoleniowe oraz „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku”
  • gra komunikacyjna – „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku”
  • gra językowa : „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon” oraz „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ”
  • gra menedżerska : „Wirtualny dyskurs polityczny na danych źródłowych z pierwszych blogów politycznych” oraz „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • zabawa kreatywna : „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy” i „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu”
  • symulacja strategiczna – „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki” oraz „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie pierwszych utworów literackich”
  • zabawa kreatywna – „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007” i „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na przykładzie pierwszych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna”
  • Tags : , ,