Dofinansowanie na treningi zamknięte


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu unijnego „Opolski Fundusz Społeczny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano następujące wnioski:

 • wypracowanie mobilnej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – treningi z przywództwa
 • zbudowanie nowoczesnego procesu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – treningi z kreatywności
 • Treningi Kierownicze – szkolenia firmowe
 • stworzenie platformy B2B dla PUH „unowocześnienie” Sebastian Serek – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia miekkie
 • stworzenie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – szkolenia z delegowania
 • stworzenie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages projekt) – treningi z zarządzania projektem
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie interaktywnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi – warsztaty firmowe
 • zoptymalizowanie konkurencyjności i promocji marki Zebu na rynkach zagranicznych – treningi z komunikacji
 • AGMAR MIĘDZYNARODOWYM DOSTAWCĄ systemÓW OBUDÓW DLA TELEKOMUNIKACJI,ENERGETYKI,DATA CENTER – szkolenia negocjacyjne
 • Badania i implementacja innowacyjnych metod leczenia starczowzroczności, astygmatyzmu, stożka rogówki – szkolenia zamkniete
 • zaudytowanie Możliwości Ekspansji Firmy EUROCHIT na Rynku Skandynawskim – warsztaty z asertywności
 • Budowa modelu usług cyfrowych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp zdigitalizowany do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego – szkolenia miekkie
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – szkolenia HR
 • Doposażenie infrastruktury badawczej Małonarodowego Centrum nowoczesnych procedury i Materiałów – szkolenia interpersonalne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia negocjacyjne
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – treningi z przywództwa
 • Tags : , ,