Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do pewnej liczby dni będzie je płacił pracodawca, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, które pozwolą zbadać wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można rozpocząć właściwe działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień jest rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków niesie dla nich stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.