Scenki komunikacyjne – hipotezy do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na programie Trening Kreatywny i Symulacje Eksperymentalne zalecamy prezentowane na niniejszej liście książki do superwizji końcowej:

  • zabawa komunikacyjna : „Obraz kobiety w prasie katolickiej na modelu miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009” i „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”
  • symulacja biznesowa – „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego” oraz „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej”
  • gra lingwistyczna : „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na danych źródłowych z obserwowanych jednoaktówek Augusta Strindberga)” i Gry Menedżerskie W Coachingu i „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • gra lingwistyczna – „Wzniosłość i obscena w powieści Emily Brönte „Wichrowe Wzgórza”” oraz „Optymalizacja filtracji spektralnej w kamerach i pirometrach podczerwieni”
  • gra językowa : „Motyw zła w kulturze audiowizualnej w oparciu o wybrane przykłady z xx i xix wieku” i „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995”
  • zabawa kreatywna : „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich” i „Kulturowy wizerunek kobiet w wybranych mediach współczesnych”
  • symulacja kreatywna – „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ” i „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej”
  • symulacja decyzyjna : „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „Czasopisma literackie w polskim internecie”
  • zabawa kreatywna – „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” i „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej ocenianych żywotów świętych kobiet”
  • Tags : , ,