Oceny – szkolenia z integracji zespołów – Integra House

Zestawienie zgłoszonych aplikacji w programie dotacji Australijskiego Grantu Akademickiego:

  • AF4/L/OPOLSKIE-, automatyczna reorganizacja technologii produkcji innowacyjnej na skalę świata wirowej wielostopniowej pompy wysokociśnieniowej, „ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP” SP Z O.O., . Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce ODiTK
  • F5/P/DOLNOŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja do produkcji innowacyjnego wideorektoskopu z możliwością rejestracji obrazów w rozdzielczości Full HD, Firma Produkcyjno Usługowa ADVARTEC Paweł Wojdas, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na gry decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Akademia Przygoda .
  • 8/Y/LUBUSKIE-, Inteligentny Doradca Finansowy Online, DORADZTWO FINANSOWE, OMEGA, ProperAd – KATARZYNA KOSZCZEWSKA, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Batko. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Profess
  • AD7/E/ŁÓDZKIE-, wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w spółce DTL w celu podniesienia jej konkurencyjności., DTL SP Z O.O., Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Mindlab
  • AH2/Y/OPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej usługi rehabilitacji za pomocą wysoce zaawansowanych technologii, AMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Santorski. Zalecane w agencji IBD Business School
  • E4/A/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, poprawa konkurencyjności Spółki dzięki wdrożeniu innowacyjnej w skali świata technologii produkcji torebek papierowych., AP HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Herra. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Certes
  • B7/H/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez fundamentalną zmianę procesu produkcyjnego, która będzie możliwa dzięki zakupowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów., ECO TRADE , Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Avenhansen
  • –C3/T/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój konkurencyjności firmy poprzez przystosowanie do potrzeb do oferty nowych i ulepszonych usług., WEB POINTS TRADE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia w instytucie Brainstorm