Środki Unijne na kursy HR


Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Pomorski Fundusz Pomocowy” do czwartego etapu dopuszczono następujące granty:

 • zbudowanie cyfrowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania systemami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach procesowych – treningi menedżerskie
 • zbudowanie cyfrowej porównywarki produktów FMCG oferowanych w sieciach handlu tradycyjnego – warsztaty zamkniete
 • Pracownicze Szkolenia Dla Firm W Opolu – treningi z zarządzania czasem
 • wypracowanie platformy B2B dla Autoryzowanego Przedstawiciela – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie podkarpackiej platformy informacyjnej (hurtownia zasobów, wyszukiwarka, banery, subskrypcja, newsletter, kalkulator, opinie użytkowników, kojarzenie kontrahentów) – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – szkolenia pracownicze
 • stworzenie uniwersalnego systemu rezerwacji i rejestracji – szkolenia z zarządzania projektem
 • systemowe technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego ekspansji kraju – szkolenia z obslugi klienta
 • wzmocnienie wielkości eksportu firmy Kinga – szkolenia pracownicze
 • ”opracowanie i uruchomienie procedury wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – warsztaty z kreatywności
 • automatyzacja wymiany informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorstwem „DAREK” i kontrahentami dla poprawy efektywności dystrybucji i sprzedaży – treningi negocjacyjne
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego implementacja w nowoczesnym budownictwie – warsztaty z kreatywności
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – warsztaty negocjacyjne
 • Centrum Badań Przedklinicznych i procedury (CePT) – szkolenia z przywództwa
 • Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu ekspansji Kancelarii Doradztwa Gospodarczego C&K – warsztaty ze stresu
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka w 2009 r – warsztaty z asertywności
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą dynamizacji dla firmy Signum spzoo – szkolenia z przywództwa
 • Tags : , ,